Workshopniveaus

Tijdens de stage zullen er workshops op verschillende niveaus worden gegeven. Bij je inschrijving geef je zelf alvast een inschatting van je eigen niveau, zodat we ongeveer weten hoe groot de groepen worden.

Als voor of tijdens het weekend blijkt dat de groepen onevenredig verdeeld zijn, of dat je toch niet helemaal in de groep past waarvoor je je had opgegeven, kan er nog worden geschoven. Uiteraard gebeurt dit in beide gevallen uitsluitend in overleg.

Om je te helpen een inschatting te maken, volgt hier een omschrijving van ieder niveau.

Niveau 1 – beginners (alleen workshops op zaterdag!)

Degenen die nog (bijna) nooit op een balfolk-evenement zijn geweest, of tot nu toe misschien alleen nog hebben durven toekijken, kunnen in deze groep terecht voor een stevige basis. De Scottish, mazurka, tovercirkel en jig zullen uitgebreid aan bod komen. Naast de passen besteden we ook aandacht aan basale technieken in leiden/volgen en worden enkele eenvoudige variaties aangeboden. Afhankelijk van het niveau en de wensen van de groep kunnen er nog een aantal dansen worden toegevoegd.
Let op: Niveau 1 heeft alleen workshops op zaterdag en bij inschrijving wordt je ook geacht hieraan deel te nemen. Je bent wel de rest van het evenement welkom om bij de bals en op locatie aanwezig te zijn.

Niveau 2a – begonners

Iedereen die al wat langer danst maar nooit eerder les heeft gehad, kan in deze groep terecht. We gaan ervan uit dat je de jig, tovercirkel en Scottish al kunt dansen zodat we daar vervolgens wat dieper op in kunnen gaan. Verder gaan we ook aan de slag met de mazurka, danshouding en maken we een begin met de wals in 3 tijden. Afhankelijk van het niveau en de wensen van de groep kunnen er nog een aantal dansen worden toegevoegd.

Niveau 2b – half-gevorderden

Degenen die de basis onder de knie hebben krijgen in deze groep de gelegenheid om hun techniek te verfijnen. We gaan intensief aan de slag met het uitdiepen van leiden en volgen. Daarnaast zullen we de wals in 3 tijden perfectioneren. We verwachten dat je de pasjes van de mazurka en Scottish vloeiend kunt dansen, de basis van het leiden/volgen goed onder de knie hebt en toe bent aan nieuwe uitdagingen. Voor deze groep wordt er één keuzeworkshop aangeboden samen met niveau 3.

Niveau 3 – gevorderden

De gevorderde en vergevorderde dansers kunnen kiezen uit een aantal verschillende modules. Denk hierbij aan thema’s als ingewikkelde variaties in koppeldansen, verdieping van het leiden en volgen, maar ook polska, bourrée en Bretonse dansen. Je kunt per blok telkens kiezen uit 5 alternatieven met verschillende niveaus (nv. 3 of nv. 4). We verwachten dat iedereen in niveau 3 de wals in 3 beheerst (inclusief gemakkelijk en constant kunnen draaien) en een goede techniek van leiden/volgen heeft. Daarnaast kun je natuurlijk de meestvoorkomende koppel-, groeps- en rijdansen vloeiend dansen. Als je voldoet aan de vereiste voorkennis kun je ook meedoen met niveau 4 workshops. Zorg wel dat je het tempo bij kunt houden zodat je de rest van de groep niet vertraagd.

Niveau 4 – ver-gevorderden

De vergevorderde dansers hoeven zeker niet thuis te blijven met het idee alles al te kunnen. Ook voor hen hebben we een aantal uitdagende workshops in de aanbieding waarin relatief onbekende of lastige dansen centraal staan. Ook kunnen bekende dansen verder worden uitgediept. Denk hierbij aan thema’s als Fandango, gevorderde Bretonse dansen, Switch-dancing, Fusion-workshops en verdieping van de connectie tijdens het dansen.
Let op: Niveau 4 is niet altijd een logisch vervolg op niveau 3. Je moet een hoge leersnelheid hebben en daarnaast hebben de meeste workshops specifieke ingangseisen. Het kan zijn dat je bij sommige dansen al wel op dit niveau mee kunt komen en voor anderen nog wat meer oefening nodig hebt. Bij twijfel kun je altijd overleggen met de docent in kwestie.